...

Home / Historia Kredytowa / Pożyczka w UK vs Credit Check

Pożyczka w UK vs Credit Check

pozyczki w uk

Znajdziesz tu między innymi:

Sprawdzenie historii kredytowej – Credit Check jest wykonywany przez instytucję finansową, bank za każdym razem, kiedy wydawana jest karta kredytowa, pożyczka bez zabezpieczeń, pożyczka z poręczeniem, hipoteka itp.

Nie wystarczy dobrze zarabiać i mieć czystą historię kredytową. Jeśli w przeszłości nie miałeś żadnych zobowiązań kredytowych Twoja historia kredytowa będzie czysta, ale również też za wiele nie powie instytucji finansowej jakim jesteś kredytobiorcą.

Wyobraźmy sobie taką sytuację, nasz bohater Jan Kowalski potrzebuje pożyczyć pieniądze i w tym celu udaje się do banku. Co robi bank? Bank prosi o podanie informacji personalnych Jana, jego dochodów, wydatków, prosi o cel pożyczki, kwotę pożyczki oraz czas na jaki Janek pragnie pieniądze pożyczyć.

Na podstawie informacji we wniosku bank wykonuje sprawdzenie historii kredytowej, by przekonać się jak w przeszłości nasz Janek radził sobie z zobowiązaniami finansowymi. Czyli jak płacił rachunki za telefon, gaz, wodę. Jak spłacał pożyczki, karty kredytowe itp.

Sprawdzenie historii kredytowej Jana wykazało, że nasz bohater nie miał w przeszłości żadnych potknięć finansowych, ale również nie miał żadnych zobowiązań w takiej sytuacji bank nie jest w stanie ocenić jakim pożyczkobiorcą Jan jest. Drugi scenariusz, historia Jana wykazała, że w przeszłości miał już pożyczki i wywiązywał się na czas. Bank wie, że Jan jest solidnym kredytobiorcą i nie będzie miał problemu, aby zaproponować kwotę o którą Jan prosi z miarę dobrym oprocentowaniem.

W przypadku, kiedy historia Jana nie wyglądała by za dobrze bank mógłby odmówić udzielenia pożyczki lub poprosić o zabezpieczenie, oprocentowanie mogło by być stosunkowo wyższe ze względu na ryzyko.

Pożyczka w UK Kiedy Credit Check Jest Zły Jest Możliwa.

Wbrew temu o czym mówiliśmy wcześniej pożyczka w UK, kiedy historia kredytowa ma zaszłości jest do wzięcia. Jeśli bank odmówi pożyczki masz jeszcze inne opcje. Jedną z nich jest pożyczka w sektorze prywatnym. Są w UK firmy, które udzielają pożyczek osobom ze złą historią kredytową. Firmy te podobnie jak bank czy wydawca karty kredytowej mogą przeprowadzić credit check jednak ocena zdolności kredytowej będzie powierzchowna. Dzieje się tak w myśl zasady im lepszy credit check tym lepsze oprocentowanie, im gorszy oprocentowanie pożyczki wzrasta. Większe ryzyko większe oprocentowanie. Jeśli jednak biorąc taką pożyczkę spłacisz ją udowodnisz, że jesteś solidnym pożyczkobiorcą i tym samym możesz podnieś punktację w swoim rankingu kredytowym a tym samym zwiększyć szanse na kredyt w przyszłości w lepszej racie.

Dodaj komentarz

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.