...

Home / Historia Kredytowa / Historia kredytowa jak pożyczkodawcy podejmują decyzję o udzieleniu pożyczki.

Historia kredytowa jak pożyczkodawcy podejmują decyzję o udzieleniu pożyczki.

Znajdziesz tu między innymi:

Mając idealną historię kredytową w UK możesz bez problemu otrzymać pożyczkę kiedy jej potrzebujesz, lecz problemy zaczynają się kiedy historia kryje w sobie fakty finansowe niekorzystnie wpływające na podjęcie decyzji przez pożyczkodawcę.

 

 
W jaki sposób proces udzielenia pożyczki w UK działa. Czym pożyczkodawca kieruje się podejmując decyzję? Otóż kiedy aplikujesz o pożyczkę lub inny rodzaj kredytu może to być również karta kredytowa, pożyczkodawca musi zdecydować na podstawie pewnych informacji czy pożyczyć tobie czy nie. Pożyczkodawcy w UK korzystają z różnych narzędzi pomagającym im zdecydować, czy jesteś godny ryzyka oto niektóre z nich.

Rating Kredytowy – „Credit Score”

Rating Kredytowy jest systemem, z którego korzystają w zasadzie wszyscy pożyczkodawcy w UK pomaga on im oszacować, ile ryzyka ponoszą, kiedy pożyczają pieniądze. Kiedy aplikujesz o kredyt, pożyczkę w UK wypełniasz aplikację, która dostarcza pożyczkodawcy wiedzy na twój temat. Każdy punkt na twój temat jest wyszczególniony, wszystkie punkty sumowane razem dają punktację kredytową. Im wyższa punktacja tym lepsza zdolność kredytowa.

Pożyczkodawcy mają również coś takiego jak próg kredytowy. Jeśli twoja punktacja jest poniżej tego progu mogą zdecydować o nie udzieleniu kredytu lub zażądać większego oprocentowania.

Różni pożyczkodawcy korzystają z różnych systemów celem opracowania twojej punktacji kredytowej. Nie powiedzą tobie jaki jest twój ranking kredytowy, lecz jeśli zapytasz z której agencji korzystali muszą tobie o tym powiedzieć. Możesz wtedy sprawdzić czy informacje których użyli są prawidłowe.

Kredytodawcy mają do dyspozycji kilka systemów, aby sprawdzić twój ranking kredytowy dlatego jeśli zostałeś odrzucony przez jednego wcale nie oznacza, że inni potraktują ciebie podobnie. Pamiętaj, że masz możliwość zwiększyć swoją punktację kredytową poprzez wprowadzenie korekt, jeśli któraś z informacji w Agencji Informacji Kredytowej na twój temat nie jest prawidłowa.

Jakie informacje są przechowywane przez Agencje Informacji Kredytowej

Agencje Informacji Kredytowej to firmy upoważnione do zbierania i przechowywania informacji na temat zachowania klientów z branży kredytowej. Kiedy aplikujesz o kredyt lub pożyczkę podpisujesz aplikację, która daje pożyczkodawcy zgodę na sprawdzenie informacji w Agencji Informacji Kredytowej. Kredytodawcy korzystają z tych informacji do podjęcia decyzji jakkolwiek pożyczyć pieniądze lub nie. Jeśli pożyczkodawca odmówi udzielenia pożyczki po tym jak dokonał sprawdzenia historii kredytowej musi powiedzieć, dlaczego odmówił kredytu oraz musi podać detale Agencji Informacji Kredytowej.

W UK występują trzy Agencje Informacji Kredytowej:

  • Experian
  • Equifax
  • CallCredit

Wszystkie trzy przechowują informacje na temat twojej historii kredytowej w UK a pożyczkodawca może się z nimi konsultować, kiedy podejmuje decyzję.

Agencje Informacji Kredytowej przechowują takie informacje jak:

  • Dane na temat głosowania. Zapis pokazuje, czy byłeś zarejestrowany do głosowania w wyborach oraz adresy pod jakimi byłeś / jesteś zarejestrowany.
  • Rejestry Publiczne – Zapis pokazuje wyroki sądowe, bankructwa w Anglii i Walii i Irlandii Północnej, IVAs, oraz informacje na temat zadłużenia.
  • Informacja na temat kont bankowych – Zapis pokazuje co się dzieje na obecnym bieżącym koncie bankowym oraz w regionie pożyczek. Pokazuje to pożyczkodawcy w jaki sposób traktujesz swoje obecne zobowiązania.
  • Zajęcia domu – Informacje na temat domów które były zajęte, przejęte przez instytucje.
  • Wspólne finanse – Informacje na temat wspólnych zobowiązań finansowych.
  • Poprzednie sprawdzenia – Informacje na temat firm, organizacji, które sprawdzały cię wcześniej w ostatnich 12 miesiącach.
  • Adresy – Informacje na temat poprzednich adresów pod którymi mieszkałeś.

Jeśli wystąpiło oszustwo, na przykład ktoś użył twoich danych znajdzie się to w historii kredytowej a ty będziesz mógł to zobaczyć.

Jak długo te informacje są przechowywane?

Informacje na twój temat są przechowywane przez 6 lat. Niektóre informacje mogą być przechowywane dłużej dla przykładu bankructwo i restrykcje z tym związane więcej niż 6 lat. Jeśli informacje są przechowywane dłużej niż powinny możesz wystąpić z prośbą celem ich usunięcia.

Jak uzyskać kopię na temat historii kredytowej w UK

Możesz poprosić o kopię twojej historii kredytowej w UK zwracając się o nią do Agencji Informacji Kredytowej. Jeśli odmówiono ci kredytu możesz dowiedzieć się więcej od pożyczkodawcy z której agencji czerpał informacje podejmując decyzję o przyznaniu pożyczki. Twoja historia kredytowa pokazuje twoje detale personalne jak imię nazwisko, adres jak i obecne informacje na temat kredytu i historii płatności.
Agencje Informacji Kredytowej pobierają opłatę za udostępnienie historii kredytowej która wynosi około £2.00 i muszą udostępnić informacje, kiedy o nie poprosisz.

Co zrobić, kiedy informacje w historii kredytowej są nieprawidłowe

Jeśli myślisz, że informacje w twojej historii kredytowej są nieprawidłowe możesz napisać do Agencji Informacji Kredytowej z prośbą o ich zmianę. Lecz pamiętaj, że możesz prosić tylko o zmianę czegoś a nie usunięcie, ponieważ chcesz to ukryć przed pożyczkodawcami.
Możesz również uzupełnić historię dodatkowymi informacjami na temat obecnej sytuacji. Na przykład możesz dodać informacje na temat zadłużeń z przeszłości które zostały już spłacone informując o tym Agencję Informacji Kredytowej może to tobie pomóc, kiedy zaaplikujesz o kredyt w przyszłości.

Czy oszustwo może mieć wpływ na twoją historię kredytową

Kiedy pożyczkodawcy sprawdzają twoją historię kredytową mogą w niej zobaczyć również ostrzeżenie na temat, że ktoś próbował użyć twoich danych celem dokonania oszustwa. Na przykład, gdy ktoś użył twoich danych do wniosku o kartę kredytową lub zapomniał twojego podpisu. Może tam również znaleźć się informacja, kiedy ty zrobiłeś coś co nosi znamiona oszustwa.

Aby zobaczyć te ostrzeżenia pożyczkodawca musi być członkiem CIFAS jest to serwis działający przeciwko oszustwom finansowym z którego korzystają instytucje finansowe i władze współdzielące informacje na temat nieuczciwej działalności. CIFAS nie jest instytucją jak Agencje Informacji Kredytowej i informacje które przechowuje służą tylko aby zapobiegać oszustwom.

Czy wciąż możesz otrzymać kredyt mając słabą historię kredytową w UK?

Jeśli twoja historia kredytowa jest kiepska, pożyczkodawca może zażądać poręczenia. Poręczyciel jest drugą osobą, która staje się współodpowiedzialna za spłatę pożyczki i będzie musiała ją spłacić, kiedy ty nie będziesz mógł.

Co możesz zrobić, kiedy odmówiono kredytu

Uporządkuj historię kredytową zanim rozpoczniesz aplikację o kredyt. Być może jest w niej coś co wymaga korekty skorzystaj z możliwości jaką daje „correction letter”. Fakty które mają wpływ na twoją ocenę zdolności kredytowej to też wyroki sądowe lub słaba historii spłaty zobowiązań. Jeśli możesz te sprawy wyjaśnić to dobrze poprawią wizerunek w oczach pożyczkodawcy.

Aplikuj do innych pożyczkodawców

Musisz być ostrożny, kiedy aplikujesz do wielu pożyczkodawców to pozostawi informację w twojej historii kredytowej, że najprawdopodobniej masz problemy z uzyskaniem kredytu. Jeśli uzyskanie kredytu u tradycyjnych pożyczkodawców stanowi problem możesz spróbować w innych alternatywnych legalnych źródłach, gdzie każdy rodzaj historii kredytowej może zostać zaakceptowany.

Dodaj komentarz

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.